Hasif Priyambudi Nothing Last Forever We Can Jump And Feeder #ProALUKERAD

Pawarta Bahasa Jawa: Pengertian, Contoh, Bentuk, Unsur

4 min read

contoh pawarta

Pawarta Bahasa Jawa – Istilah pawarta dalam bahasa Indonesia memiliki arti berita, istilah pawarta berasal dari bahasa Jawa. Sama halnya dengan berita yang lain, pawarta juga memiliki tujuan atau maksud untuk mengabarkan atau memberitahukan atau menceritakan mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi.

 

Pengertian Pawarta

Adapun pengertian pawarta dalam bahasa Jawa bisa kita simpulkan, Pengertian pawarta adalah kabar anyar utawa kedadean sing lagi dumadi ana sawijining panggonan sing bisa dicawiske liwat bentuk cetak, internet, siaran, utawa lisan marang wong tuwa utawa maring wong akeh.

Atau dalam bahasa indonesia, Pawarta adalah kabar baru yang sudah terjadi dan sudah dalam media cetak, siaran, internet, atau cerita dari mulut ke mulut.

 

Bentuk-Bentuk Pawarta

Setelah kita mengetahui pengertianya, Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bentuk-bentuk pawarta yang ada, antara lain.

 

1. Bentuk Cetak

Pawarta yang berbentuk cetak bisa berwujud majalah atau koran. Contohnya saja adalah penjembar semangat, majalah djokolodang, dan lainnya.

 

2. Bentuk Siaran

Pawarta yang berbentuk siaran anangeng mbutuhake media kangge nyawisake pawarta menika. Contoh dari pawarta ini adalah berita bahasa Jawa, berita bahasa Jawa Jogja TV, berita bahasa Jawa radio persatuan, kan sapanunggalane.

 

3. Liwat Internet

Wis genah bentuk iki yaiku sawijining berita bahasa Jawa utawi pawarta Basa Jawa sing dicawiske lewat media internet bisa awujud blog utawa website. Contone situs nyawisake berita basa Jawa: sesorah Jawa, kumpulan cerita bahasa Jawa, cerita wayang bahasa jawa, kan sak panunggalane.

 

4. Bentuk Lisan

Nek bentuk lisan niki bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang sampun diparingi pawarta. Contohnya saja adalah anak marang bapak, atau sebaliknya.

 

 

Unsur Pawarta

Setelah kita mengetahui bentuk dan pengertian pawarta, ada baiknya juga kita ketahui unsur pawarta yang baik dan benar.

  • Apa = Kedadean apa sing bakal diwaca.
  • Sapa = Sapa sing ngalami kedadean.
  • Kapan = Kapan kedadean kasebut kedadean.
  • Kepriye = Kepriye kedadean kui bisa kedadean.
  • Nang ndi = Ana papan ngendi kedadean kui kedadean.
  • Kena apa = Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta yang sesuai hendaknya mempunyai enam unsur diatas. Atau biasa disebut dengan 5W+1H. Maka bisa disebut dengan berita sempurna, dan salah satu daya tarik pawarta hendaknya mempunyai sifat aktual, faktual, menarik, unik dan mudah dibaca.

 

Contoh Pawarta Bahasa Jawa

Berikut ini adalah beberapa contoh pawarta bahasa jawa, antara lain.

 

1. Contoh Pawarta Bahasa Jawa Memaknai Pendidikan

Makna pamulang luwih saka proses transfer kawruh saking guru menyang muride. Lan proses pencaian makna  pamulang sayekti iki kudu dilakoni saka kabeh elemen, klebu nglibatke warga masyarakat.

Palibatan masyarakat iki sing gencar dilakoni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) neng ngisor komando Anies Baswedan. Wakilan Koalisi Masyarakat Sipil kanggo Transformasi Pamulang atau biasa disebut KMSTP, Citra ngaji, mandang pamulang dadi gerakan bareng ing masyarakat wae tesih dereng cukup.

“Naning luwih jero meneh kepriye awake dhewe nggoleki makna pendidikan kuwi dhewe. Dadekne pamulang dadi proses sing nggerake manungsa, dudu wae prosedur sinau mulang”, ujar Citra, njero siji diskusi neng Kemdikbud, Jakarta, dina Kemis (7/1/2016). Amarga sifate dadi gerakan kuwi, tembung Citra, pamulang bisa mbukak peluang masyarakat umum lan Kemdikbud lelinggihan ngrumusaken pola ing paling becik kangge negeri niki.

Hal niku diamini Sekretaris Jenderal Kemdikbud Suhardi. Miturut piyambake, tanggung jawab pamulang dudu mung neng pundhak pemerintah nanging nglibatke masyarakat. “Kabisan anggaran uga kawates banget, yen awake dhewe ora bisa nggayuh kwalitas pamulang sing luwih becik”, Gamblange piyambak.

Kemdikbud dhewe sampung nglibatke publik ing jero macem-macem hal terkait pamulang. Neng antarane, mbukak peluang nglaporke macem – macem pelanggaran pamulangan sing dekne kabeh temoni.

 

2. Contoh Pawarta Tumpeng Dadi Siji Aspek Budaya

Tumpeng dadi salah siji ne aspek budaya, nggeret didadekne dadi ndeweke panyinaon kangge para prajurit. Kuwe amargane lomba nggawe tumpeng nusantara dilaksanake ning Aula Makodim 0730/Gunungkul.

“Tujuan lomba tumpeng nusantara mung sederhana, kangge panjeronan budaya supaya prajurit TNI saged manjing ajur – ajer,” tembung Letkol Priyanto, Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, dina Rabu (25 November 2015) Kepengker.

Lomba iki ngrebutake Piala GKR mangkubumi. Acara lomba dilaksanaken saka kerjasama karo Dinas Kebudayaan lan Pariwisata DIY, mawa menggandeng Persit. Dibeberke kanthi rinci, lomba tumpeng nusantara dimeloni (30) telung puluh pamawa awak saka 13 Koramil, 4 Makodim, mawa 13 ibu PKK tingkat kecamatan. Miturut Dandim, tumpeng nduwe akeh jarwa, salah sijine antarane yakni bentuk tumpeng sing kaya gunung nglambangake hubungan manungsa maring Sang Pancipta.

“Lomba mangkene intine kanggo melajari jarwa simbolik sing terkandung ning jero tumpeng dadi budaya nusantara. Tim pangaji ditekakne saking Dinas Pariwisata DIY lan Korem 072/Pamungkas,” Imbuh Priyanto. Lomba sing setunggal dilakokae iki demenengna saking PPK Kecamatan Karangmojo dadi juara I, Koramil 06/Semin juara II, lan Koramil 10/Semanu meraih juara III.

 

3. Contoh Pawarta Budaya Jogja Dados Warisan Nasional

Salah sawijining sing dadekne kebudayaan Jogja tambah patut diapresiasi, papat barang lan kemempeng asli Yogyakarta dimestekne mlebu dadi warisan budaya nasional ora benda saka Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan (Kemdikbud) RI. Kapapat warisan budaya kuwe diantarane tapa bisu Mubeng Beteng, Omah Joglo, Masakan Gudeg, lan Saparan Bekakak.

Kepala bidang Sejarah, Purbakala, lan Museum Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati ngomong, proses nganti kepapate ditetepke dadi warisan budaya nasional sing cukup suwe kawet taun 2014 Juli. Rencanane, sertifikat penetapan arep diserahken ning tanggal 20 Okteber sing badhe datang. “Penetapane wis bulan September nuli, yen penyerahane sertifikat durung”, tuture, Kamis 15, Oktober 2015.

Salah sijine warisan budaya sing wis ditetepaken dadi asset nasional yaitu tapa bisu Mubeng Beteng nduweni aji filosofis amarga duweni sifat komunitas utawa ngundang akeh masyarakat kangge terlibat neng jerone. Mawa mengandung unsur tunggal gilig utawane gotong royong sing kuwat “Saiki ora mung dadi warisan kota Jogja, ning dadi warisan budaya Indonesia,”.

 

4. Pawarta Basa Jawa Pendidikan

contoh pawarta bahasa jawa

 

5. Contoh Pawarta bahasa Jawa Kecelakaan

contoh pawarta bahasa jawa

Nah, itulah penjelasan mengenai pawarta, unsur – unsur pawarta, serta contoh pawarta. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kita dalam pawarta, dan semoga artikel ini juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas bahasa Jawa. Jika ada kesalahan dalam artikel ini mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi.


Hasif Priyambudi Nothing Last Forever We Can Jump And Feeder #ProALUKERAD
DarkLight