Mochamad Alif Prayogo Pengin jadi orang kaya tapi belum tercapai, sudah berbagai usaha dilakukan tapi tidak konsisten, tolooong~

Bacaan Dzikir Setelah Sholat: Arab, Latin dan Artinya

13 min read

bacaan dzikir dan doa setelah sholat

Dzikir merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat muslim. Dengan berdzikir ini akan menguatkan seorang muslim dalam beribadah, membuat hati menjadi tentang dan bisa mendapat pertolongan Allah dengan mudah.

Dzikir ini biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah sholat. Jadi setelah sholat sebaiknya jangan langsung pergi, berdzikir lah terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah. Setelah dzikir kita berdoa kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan.

Berbicara tentang dizikir, pada kesempatan kali ini mastekno akan membahas tentang bacaan dzikir dan doa setelah sholat. Seperti yang kita ketahui bahwa berdoa setelah sholat sangat disarankan supaya doa cepat terkabul. Berikut informasinya.

 

Sholat Wajib

sholat wajib

Sebagai umat Islam kita harus terus melaksanakan semua ibadah yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Baik itu ibadah yang bersifat wajib dan ibadah sunnah. Sebagai umat Islam hukumnya wajib untuk mengetahui dan memahami rukun iman, islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam.

Semua itu harus kita yakini dalam hati, harus kita ucap dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan sesuai perintah Allah dan juga ajaran yang dicontohkan nabi Muhammad. Salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu (sholat fardhu).

Disebut sholat fardhu karena sholat ini benar-benar harus kita laksanakan dan tidak boleh ditinggalkan satu kali pun, ini berlaku untuk semua muslim yang sudah memenuhi syarat untuk sholat wajib.

Sholat wajib ini dilakukan setiap hari dimulai pagi hari sampai dengan malam hari di waktu tertentu sesuai jadwal sholat yang telah ditentukan. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu Sholat subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya.

Jadi sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk melaksankan sholat wajib atau sholat fardhu sebanyak 5 kali dalam sehari sesuai jadwal sholat masing-masing. Untuk jumlah rakaat di tiap sholatnya berbeda-beda, berikut penjelasannya.

Jumlah rakaat sholat wajib / fardhu, yaitu:

  • Sholat Subuh = 2 rakaat
  • Sholat Dhuhur = 4 rakaat
  • Sholat Ashar = 4 rakaat
  • Sholat Maghrib = 3 rakaat
  • Sholat Isya = 4 rakaat.

Jika ditotal dalam satu hari kita harus mengerjakan sholat wajib sebanyak 17 rakaat. Namun sebagai umat Islam, kita bukan cuma diperintahkan melaksanakan sholat wajib saja. Ada juga sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan.

Sholat sunnah merupakan sholat yang sangat dianjurkan atau ditekankan oleh Allah untuk dikerjakan setiap hari oleh umat muslim. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan adalah Sholat Dhuha, Tahajud, Rawatib, dan Sholat Hajat.

Selain itu, setelah mengerjakan sholat wajib dan sunnah, kita juga dianjurkan untuk tidak langsung beranjak atau pergi. Ditekankan untuk membaca doa dzikir supaya senantiasa mendapatkan perlindungan dan juga pertolongan Allah.

Berikut ini akan mastekno jelaskan tentang bacaan dzikir dan doa setelah sholat beserta dalilnya, dan tata caranya.

 

 

Dalil Dzikir Setelah Sholat Wajib

Rasul kita Muhammad SAW setelah mengerjakan sholat fardhu tidaak langsung beranjat dan pergi meninggalkan masjid. Beliau mengerjakan sholat sunnah rawatib dan juga memanjatkan doa setelah sholat wajib. Tindakan ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ra.

dalil dzikir sesudah shola wajib

Artinya:

“Mengeraskan suara pada dzikir setelah sholat wajib sudah ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Ibnu Abbas berkata, “Aku mengetahui bahwa sholat telah selesai dengan mendengar hal itu, yaitu jika aku mendengarnya.” (HR. Bukhari Muslim).

Dzikir setelah selesai menunaikan ibadah sholat sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad, bahkan beliau mengeraskan suara dzikirnya seperti dalam hadist berikut ini.

dalil dzikir sesudah shola wajib 2

Artinya:

“Mengeraskan suara dengan bertakbir pada dzikir sesudah sholat adalah suatu amalan yang baik.” (Al Muhalla).

Mengeraskan suara dzikir setelah sholat fardhu dilakukan oleh imam yang memimpin sholat jamaah. Hal ini supaya makmumnya bisa mengikut dan melakukan doa setelah sholat wajib dilaksanakan bersama-sama.

Namun apabila kalian mengerjakan sholat wajib sendiri, sebaiknya doa dan dzikir setelah sholat fardhu dipanjatkan dengan suara yang lembut dan tidak keras.

Allah berfirman dalam Qs. Al A’rof : 55

dalil dzikir sesudah shola wajib 3

Artinya:

“Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al A’rof ayat 55).

Baca Juga: Bacaan Niat Tayamum: Doa, Syarat, Sebab dan Tata Cara Tayamum.

 

Doa Setelah Sholat Wajib

Keutamaan berdoa setelah sholat wajib akan sangat berguna untuk semua umat muslim yang mengerjakannya. Oleh karena itu, saat selesai melaksanakan sholat jangan langsung pergi dan sebaiknya berdoa dan berdzikir terlebih dahulu.

Dengan membaca doa setelah sholat fardhu, Allah akan selalu melindungi memudahkan, mengabulkan, dan memberikan apa yang kita inginkan serta melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Namun saat berdoa setelah sholat wajib ada tata cara yang diajarkan oleh nabi Muhammad. Kita harus mengikuti tata cara berdoa yang diajarkan oleh rasul supaya doa dan juga keinginan yang kita panjatkan segera dijawab oleh Allah.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan doa secara khusyuk dan juga pasrah serta tunduk kepada Allah. Selain itu kita juga harus dalam keadaan yang suci, bersih hati, dan ikhlas saat berdoa dan berdzikir setelah sholat.

Meskipun hukum dalam memanjatkan doa dan dzikir setelah sholat ini tidak seberat hukum sholat fardhu, namun memanjatkan doa dan dzikir setelah sholat ini merupakan sunnah  yang sudah dicontohkan oleh rasul dan juga ulama yang selalu berdoa dan berdzikir setelah mereka sholat.

Sebagai umat muslim tentu kita harus mengikut dan mencontoh segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah tersebut.  Berikut ini adalah daftar bacaan dzikir yang dibaca setelah sholat wajib atau sholat fardhu.

 

Membaca Istighfar

Dzikir setelah sholat wajib yang pertama kali dibaca adalah doa istighfar untuk memohon ampunan dari Allah. Berikut adalah bacaan istighfar dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

bacaan istighfar

“Astaghfirullah Hal Adzim Alladzi La ilaha Illa Huwal Hayyul Qoyyumu Wa atubu Ilaihi.” (Sebanyak 3x).

Artinya :

“Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya.”

 

Membaca Doa Keselamatan

Selanjutnya adalah membaca doa keselamatan supaya kita selamat dari berbagai hal yang berbahaya bagi kita, baik itu kerusakan, kekurangan maupun kejelekan. Berikut adalah bacaan doa keselamatan dalam bahara arab, latin dan artinya.

doa keselamatan

“Allahumma antassalam waminkassalam tabarakta Ya Dzaljalali wal ikram.”

Artinya:

“Ya Allah, Engkaulah As-Salaam (Yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan) dan dari-Mu as-salaam (keselamatan), Maha Berkah Engkau Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Baik.” (HR. Muslim).

 

Membaca Kalimat Tauhid

Setelah kalian membaca doa keselamatan, selanjutnya kalian membaca kalimat tauhid. Berikut adalah bacaan kalimat tauhid dalam bahasa arab, latin, dan artinya:

kalimat tauhid

“Laa ilaha illallah wahda, laa syarika lah, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.”

Artinya :

“Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan. Bagi-Nya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”

kalimat tauhid 2

“Laa ilaaha Illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul Hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai-inq qodir, Allahumma laa mani ‘aa lima a’ thoita wala mughthiya lima managhta wala yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu.”

Artinya :

“Tiada tuhan yang berhak di ibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tolak dan orang yang memiliki kekayaan tidak dapat menghalangi dari siksa-Mu.”

kalimat tauhid 3

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa na’budu illa iyyah. Lahun ni’mah wa lahul fadhl wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaha illallah mukhlishiina lahud diin wa law karihal kaafiruun.”

Artinya :

“Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb yang hak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rab (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.”

 

Membaca Doa Pujian kepada Allah

Dzikir setelah sholat selanjutnya yang harus kalian baca adalah doa pujian kepada Allah. Berikut ini adalah bacaan doa pujian kepada Allah dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

doa pujian kepada allah

“Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar”. (Sebanyak 33 kali).

Artinya :

“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar.”

 

Membaca Surat Al Fatihah

Kemudian setelah itu kita membaca surat Al Fatihah sebagai ibunya surah yang ada dalam Al Quran. Berikut adalah bacaan surat Al Fatihah dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

surat al fatihah

“Alhamdu lilla_hi rabbil ‘a_lamin. Ar Rahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash-shirraatal musthaqiim. Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin”

Artinya :

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Lago Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

 

Membaca Ayat Kursi

Dzikir setelah sholat fardhu yang selanjutnya adalah dengan membaca ayat kursi. Berikut adalah bacaan ayat kursi dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

ayat kursi

“Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.”

Artinya :

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak atau boleh disembah), melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur.

Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi maha besar.” (QS. Al Baqarah ayat 255).

 

Membaca Al Ikhlas, Al Falaq, An Naas

Setelah selesai membaca ayat kursi, selanjutnya kalian bisa membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Naas. Berikut adalah bacaan surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Naas dalam bahasa arab, latin dan artinya.

 

Surat Al Ikhlas

al ikhlas

“Qul huwallahu ahad, allahu somad, lam yalid wa lam yụlad, wa lam yakul lahụ kufuwan ahad.”

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya.”

 

Surat Al Falaq

al falaq

“Qul auudzu birobbil falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob. Wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqod. Wa min syarri haasidin idzaa hasad.”

Artinya :

“Aku berlindung kepada Allah Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.”

 

Surat An Naas

an naas

“Qul auudzu birobbinnaas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khonnaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas, minal jinnati wan naas.”

Artinya :

“Aku berlindung kepada Allah (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

 

Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir

Selanjutnya kalian bisa membaca doa tasbih, tahmid, dan juga takbir setelah sholat wajib selesai dilaksanakan. Berikut adalah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

 

Tasbih

tasbih

“Subhaanalloh” (Sebanyak 33x).

Artinya :

“Maha suci Allah.”

Tahmid

tahmid

“Alhamdulillah” (Sebanyak 33x).

Artinya:

“Segala puji bagi Allah.”

Takbir

takbir

“Allahu akbar” (Sebanyak 33x).

Artinya :

“Allah Maha Besar.”

 

Membaca Tauhid dan Bacaan Hauqolah

Dzikir selanjutnya yang harus kalian baca setelah selesai sholat fardu adalah membaca tauhid yang dilanjutkan atau disambung dengan bacaan Hauqolah. Berikut adalah bacaan tauhid dan hauqolah dalam bahasa arab, latin, dan artinya.

tauhid dan hauqolah

“Allaahu akbar Kabiiraan Wal Hamdulillaahi Katsiiraan Wasubhaanallaahi Bukratan Wa Ashiilaan, Laa Ilaaha illallaahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wa Yumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syaiin Qodiir. Walaa Haula Walaa Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyyil ‘Adziim(i).”

Artinya :

“Tidak ada yang berhak di sembah dengan sebenarnya kecuali Allah SWT, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya, miliknya adalah segala kerajaan, segala pujian hanya bagi Allah, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan, Melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung.”

 

Membaca Doa Setelah Sholat Wajib

Setelah kalian menyelesaikan dzikir sehabis sholat wajib di atas, selanjutnya kalian dianjurkan untukk memanjatkan doa setelah sholat fardhu. Berikut ini adalah doa-doa yang bisa kalian panjatkan setelah sholat wajib beserta penjelasannya.

 

Membaca tahmid, pujian dan bersyukur kepada Allah

Doa pertama yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat wajib adalah bacaan tahmid, pujian-pujian, dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Berikut adalah bacaan tahmid, pujian, dan bersyukur dalam bahasa arab, dan artinya.

bacaan tahmid pujian dan syukur kepada allah

Artinya :

“Segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan dan kekuasaan-Mu”

 

Membaca sholawat nabi

Doa yang selanjutnya adalah membaca sholawat atas nabi kita Muhammad. Doa ini merupakan penghormatan kepada nabi kita supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Berikut adalah sholawat nabi dalam bahasa arab, dan artinya.

sholawat nabi

Artinya :

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang bisa menyelamatkan kami dari semua ketakutan dan penyakit, yang bisa memenuhi semua kebutuhan kami.”

“Yang bisa menyucikan diri kami dari semua keburukan, yang bisa meninggikan derajat kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan bisa mengantarkan kami kepada tujuan maksimal dari semua kebaikan, baik semasa hidup maupun sesudah mati.”

“Sesunggunya Allah Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Memperkenankan semua doa dan permohonan. Wahai Dzat yang Maha Memenuhi semua kebutuhan Hamba-Nya.”

 

Membaca doa selamat dunia & akhirat

Doa selanjutnya yang harus kalian panjatkan setelah sholat wajib adalah doa keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Doa ini untuk memohon keselamatan kita di dunia dan kelak di akhirat. Berikut adalah bacaan doanya dalam bahasa arab, dan artinya.

doa selamat di dunia dan akhirat

Artinya :

“Ya Allah, Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu, kebahagiaan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut.”

“Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, dan ampunan pada saat pelaksanaan hisab.”

“Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”

 

Baca Juga: 3+ Macam-Macam Hadits: Pengertian, Jenis, Contoh Hadist.

 

Membaca doa untuk orang tua

Kita juga tidak boleh lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita supaya diampuni dosa-dosa mereka. Berikut adalah bacaan doa untuk orang tua dalam bahasa arab, dan artinya.

doa kedua orang tua

“Allaahummaghfirlii Dzunuubi Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaanii Saghiiraa”

Artinya :

“Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelaskasihlah kepada mereka berdua sebagaimana mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.”

 

Membaca doa bahagia dunia dan akhirat

Doa setelah sholat yang selanjutnya adalah membaca doa untuk mendapat rezeki yang lancar dan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut adalah bacaan doa bahagia dunia dan akhirat dalam bahasa arab dan artinya.

doa bahagia dunia dan akhirat

“Rabbanaa Aatinaa Fid Dun Yaa Hasanatan Wafil Aakhirati Hasanatan Waqinaa Adzaabannaar”

Artinya :

“Ya Tuhan Kami, limpahkanlah kepada Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta jauhkanlah Kami dari siksa neraka.”

 

Membaca doa penutup

Doa terakhir yang bisa kalian baca setelah sholat wajib adalah membaca doa penutup. Doa penutup ini adalah untuk memohon rahmat untuk nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Berikut adalah bacaan doa penutup bahasa arab, latin, dan artinya.

doa penutup setelah sholat

“Washallallaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa’alaa Aali Sayyidinaa Muhammad. Walhamdulillaahi Rabbil ‘Aalamiin.”

Artinya :

“Semoga Allah memberikan rakhmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.”

 

Nah itulah informasi yang bisa mastekno sampaikan kepada kalian tentang bacaan dzikir dan doa setelah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Semoga kita bisa bisa mengamalkan sunah-sunah tersebut sehingga bisa mendapat lebih banyak keberkahan.

Demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang bacaan dzikir dan doa setelah sholat. Semoga informasi di atas bermanfaat dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah. Jika ada kesalahan kata dan informasi yang kurang tepat mohon dimaafkan.

Jika kalian masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.


Mochamad Alif Prayogo Pengin jadi orang kaya tapi belum tercapai, sudah berbagai usaha dilakukan tapi tidak konsisten, tolooong~
DarkLight